سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از رنگ مرداب 2
نام طرح : رنگ مرداب 2
کد طرح: 2462
ابعاد به گره: 170×121
ابعاد به سانتی متر: 26×18
تعداد نخ کرک: 35
تعداد نخ ابریشم: 2
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 840,000ریال
موجودی: 0
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce