سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از ترمه 2
نام طرح : ترمه 2
کد طرح: 2454
ابعاد به گره: 120×171
ابعاد به سانتی متر: 18×26
تعداد نخ کرک: 45
تعداد نخ ابریشم: 2
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 850,000ریال
قیمت خرید تضمینی:  1,530,000ریال
موجودی: 0
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce