سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از بزم گلها 2
نام طرح : بزم گلها 2
کد طرح: 2452
ابعاد به گره: 170×121
ابعاد به سانتی متر: 26×18
تعداد نخ کرک: 29
تعداد نخ ابریشم: 4
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 960,000ریال
قیمت خرید تضمینی:  1,720,000ریال
موجودی: 0
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce