سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از گلهاي شوريده 2
نام طرح : گلهاي شوريده 2
کد طرح: 2414
ابعاد به گره: 120×171
ابعاد به سانتی متر: 18×26
تعداد نخ کرک: 33
تعداد نخ ابریشم: 5
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 870,000ریال
قیمت خرید تضمینی:  1,560,000ریال
موجودی: 30
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce