سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از سرور شکفتن 2
نام طرح : سرور شکفتن 2
کد طرح: 2408
ابعاد به گره: 120×171
ابعاد به سانتی متر: 18×26
تعداد نخ کرک: 27
تعداد نخ ابریشم: 5
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 910,000ریال
قیمت خرید تضمینی:  1,630,000ریال
موجودی: 43
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce