سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از عيدي
نام طرح : عيدي
کد طرح: 9007
ابعاد به گره: 60×80
ابعاد به سانتی متر: 30×40
تعداد نخ کرک: 12
رجشمار: 20
قیمت: 170,000ریال
موجودی: 22
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce