سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از رويا
نام طرح : رويا
کد طرح: 9006
ابعاد به گره: 75×100
ابعاد به سانتی متر: 38×50
تعداد نخ کرک: 10
رجشمار: 20
قیمت: 240,000ریال
موجودی: 0
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce