سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از شکوفه
نام طرح : شکوفه
کد طرح: 9003
ابعاد به گره: 60×80
ابعاد به سانتی متر: 30×40
تعداد نخ کرک: 8
رجشمار: 20
قیمت: 170,000ریال
موجودی: 11
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce