سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از شکلات
نام طرح : شکلات
کد طرح: 9004
ابعاد به گره: 60×80
ابعاد به سانتی متر: 30×40
تعداد نخ کرک: 10
رجشمار: 20
قیمت: 170,000ریال
موجودی: 35
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce