سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از سبدگل 5
نام طرح : سبدگل 5
کد طرح: 2401
ابعاد به گره: 120×171
ابعاد به سانتی متر: 18×26
تعداد نخ کرک: 36
تعداد نخ ابریشم: 4
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 880,000ریال
قیمت خرید تضمینی:  1,580,000ریال
موجودی: 0
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce