سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از دل انگيز 4
نام طرح : دل انگيز 4
کد طرح: 2409
ابعاد به گره: 120×171
ابعاد به سانتی متر: 18×26
تعداد نخ کرک: 34
تعداد نخ ابریشم: 6
رجشمار: 46
مقاط: 1
قیمت: 860,000ریال
قیمت خرید تضمینی:  1,540,000ریال
موجودی: 45
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce