سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از دریاچه اوان 2
نام طرح : دریاچه اوان 2
کد طرح: 6919
ابعاد به گره: 605×252
ابعاد به سانتی متر: 92×38
تعداد نخ کرک: 34
رجشمار: 46
مقاط: 12
قیمت: 4,500,000ریال
موجودی: 0
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce