سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از شب
نام طرح : شب
کد طرح: 9002
ابعاد به گره: 50×140
ابعاد به سانتی متر: 25×70
تعداد نخ کرک: 9
رجشمار: 20
قیمت: 240,000ریال
موجودی: 0
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce