سیرمان در لغت
به معنای حریر منقش
است..
تصویر از استراحتگاه ساحلي
نام طرح : استراحتگاه ساحلي
کد طرح: 2581
ابعاد به گره: 530×389
ابعاد به سانتی متر: 81×59
تعداد نخ کرک: 68
تعداد نخ ابریشم: 5
رجشمار: 46
مقاط: 17
قیمت: 5,960,000ریال
موجودی: 18
نوع نقشه
تعداد:
All Right Reserved
Copyright 2015 ziacommerce